Wat is de March Core Update?

In maart 2019 was het weer zover: onze specialisten merkten op dat er een grote update had plaatsgevonden in het algoritme van Google. Hoewel Google dagelijks kleine updates doorvoert is het effect hiervan vaak weinig opvallend. Wanneer de zoekmachinegigant daarentegen een zogenaamde ‘core update’ uitvoert zijn de gevolgen daarvan direct zichtbaar. Deze core updates, zoals bijvoorbeeld de Medic Update van 1 augustus 2018, beslaan grote wijzigingen in het algoritme van de zoekmachine, welke de posities van jouw website in organische zoekresultaten direct kunnen beïnvloeden. Daarom is het ook nu weer belangrijk om te weten wat de nieuwe core update precies inhoudt en hoe je hier het beste op in kan spelen. Om verwarring met de Florida Update uit 2005 te voorkomen werd de nieuwe update, welke in de online SEO-gemeenschap al “Florida 2” werd genoemd, via Google Search Liaison officieel de “March 2019 Core Update” genoemd door Google’s woordvoerder Danny Sullivan.

 

Figuur 1 – Tweet Google SearchLiaison (Bron: Twitter – SearchLiaison)

 

Wat zijn de effecten van de March Core Update?

Om te begrijpen wat de effecten zijn van de March 2019 Core Update is het belangrijk de Medic Update uit augustus 2018 weer even voor de geest te halen. In de zomer van 2018 voerde Google een grote core update uit welke met name gefocust leek te zijn op de manier waarop het algoritme content beoordeeld. De update trof een groot aantal websites binnen een scala aan industrieën, waaronder met name de medische industrie: veel platformen en e-commere websites over medische zaken en gezondheid werden getroffen. Vandaar ook de naamgeving van de core update: de Medic Update; de “medische update”.

Na een onderzoek binnen onze eigen accounts merkten wij verschillende zaken op betreffend de March Core Update van 12 maart 2019: sommige websites werden positief beïnvloed door de update, terwijl andere platformen juist betere posities toebedeeld kregen in de organische zoekresultaten. Enerzijds lijkt dit net als in augustus 2018 te liggen aan de relevantie van de content op pagina’s; anderzijds lijkt ook de relevantie van de ankerteksten waarmee backlinks naar domeinen verwijzen mee te spelen. De data geeft daarnaast een indicatie dat de nieuwe core update de Medic Update deels te niet lijkt te doen.

Relevante content en goedgeschreven teksten

De positionering van een pagina in de organische zoekresultaten wordt beïnvloed door een scala aan factoren, waaronder de technische aspecten van de pagina, de invulling van paginatitels en de kwaliteit van de backlinks die naar de pagina verwijzen. De positioneringsdata uit onze database wijst er echter op dat één van de belangrijkste aspecten die de March Core Update inspireerde de relevantie van de content was. Dit gaat niet enkel om de kwaliteit en relevantie van de content op individuele pagina’s, maar om de kwaliteit en relevantie van de content op het bijbehorende platform als geheel.

Websites met veel pagina’s van lage kwaliteit zakten in de organische zoekresultaten, terwijl websites met een nette URL-structuur en informatieve pagina’s gericht op specifieke zoekopdrachten in de organische zoekresultaten stegen. Een voorbeeld hiervan is de verschuiving in de top 10 resultaten bij het medisch-gerelateerde zoekwoord “b12 vitaminen” tussen 1 maart 2019 en 1 april 2019. Deze verschuiving is te zien is in Tabel 1 en Tabel 2.

Tabel 1 – Top 10 organische zoekresultaten voor “b12 vitaminen” op 1 maart 2019

Tabel 2 – Top 10 organische zoekresultaten voor “b12 vitaminen” op 1 april 2019

In de top 10 zoals die was na de March Core Update verschenen diverse nieuwe websites uit de medisch-informatieve sector, terwijl enkele e-commerce bedrijven hun plaats moesten opgeven.

Een bedrijf, wiens e-commerce platform zich richt op de verkoop van voedingssupplementen, heeft naar aanleiding van de Medic Update een aantal pagina’s herschreven voor bepaalde zoekwoordenthema’s, op basis van een contentanalyse van de top 10 pagina’s die geïndexeerd worden voor dat thema. De grafiek in Figuur 2 toont welke gevolgen de March Core Update vervolgens had op het platform: in de maand na de doorvoering van de core update werden er 35,9% meer sessies op de website gestart vanuit organisch verkeer dan in de maand daarvoor.

Figuur 2 – Vergelijking van het aantal sessies gegenereerd door organisch verkeer in de maand voor en na de March Core Update

Een voorbeeld van een specifieke pagina op de site die sinds de Medic Update herschreven is en in maart live ging was een pagina over eiwitshakes. Het aantal organische sessies gestart op deze pagina steeg met 70,8% na de update, zoals te zien is in de grafiek in Figuur 3.

Figuur 3 – Vergelijking van het aantal sessies gegenereerd door organisch verkeer voor de pagina “…/eiwitshakes”

Als voorbeeld van een ander type platform dat beter is gaan positioneren ten tijde van de March Core Update hebben we gekeken naar websites binnen de tuinmeubelbranche, waarbij we vast hebben gesteld dat de website zich beter is gaan positioneren op diverse belangrijke zoekwoorden sinds de nieuwe core update.

Het aantal sessies op de website gestart vanuit organisch verkeer in de maand na de core update steeg met 26,2% in vergelijking met de maand daarvoor, zoals te zien in de grafiek in Figuur 4. Gekeken naar de seizoensgebonden trends van de tuinmeubelbranche is een stijging in verkeer tijdens de lente geen verrassing. Wel valt op dat het aantal sessies vanuit organisch verkeer 65,3% hoger ligt dan in dezelfde periode in het voorgaande jaar.

Figuur 4 – Vergelijking van het aantal sessies gegenereerd door organisch verkeer in de maand voor en na de March Core Update

De bovenstaande accounts zijn goede voorbeelden van de veranderingen die de March Core Update teweeggebracht lijkt te hebben. Uit onze analyse is duidelijk op te maken dat sommige websites die door de Medic Update getroffen waren zich dankzij de nieuwe core update hersteld hebben. Niet alle accounts getroffen door de Medic Update hebben zich echter hersteld en niet alle websites die beter positioneren dankzij de March Core Update waren vorig jaar geraakt door de Medic Update. Het lijkt er dan ook op dat de March Core Update geen volledige terugdraaiing van de Medic Update is, maar een aanpassing van specifieke aspecten van de update.

De samenhang tussen de March Core Update en Medic Update, evenals de correlatie die wij zien tussen kwalitatieve content en verschuivingen in de posities van onze klanten en diens concurrentie, leidt ons er toe de conclusie te trekken dat relevante content ook nu weer een belangrijke rol speelt in Google’s nieuwe core update.

Backlinks en ankerteksten

Uit onze dataset ontvangen wij ook signalen dat de March Core Update de backlink-profielen van websites geherwaardeerd heeft. De nadruk lijkt hier te liggen op het type ankertekst waarmee links naar domeinen verwijzen: websites die onnatuurlijk vaak met exact dezelfde ankertekst naar een pagina laten verwijzen zagen eerder al een negatief effect in hun positiedata; nu lijkt daar opnieuw een aanpassing in te zijn gedaan. Dit, in samenhang met de wijzigingen in hoe Google content beoordeeld, betekent het aantal zoekwoorden waar pagina’s voor in aanmerking kunnen komen ook is veranderd.

Een bedrijf binnen de medische hulpmiddelen e-commerce-branche wiens website positief beïnvloed werd door de March Core Update, zag een stijging van 16,9% in het aantal zoekwoorden waarvoor diens pagina’s geïndexeerde. Dit leidde tot 38,8% meer vertoningen. Deze website, welke handelt in trapliften, heeft veel links uitstaan met ankerteksten met een hoog zoekvolume, zoals “trapliften” en “tweedehands trapliften”. Het backlinkprofiel bevat daarnaast een uitgebreid aanbod aan variaties op deze zoekwoorden, zoals “bespaar op uw tweedehands traplift met bochten”, “offerte opvragen voor een traplift”, “tweedehands trapliften van Brandname.nl” en “vragen over trapliften”.

Voordat we je enkele tips geven om met succes op de March Core Update in te spelen laten we eerst enkele praktijkvoorbeelden zien van het effect van de update.

Voorbeelden van het effect van de March Core Update

Ter illustratie van de gevolgen van de March Core Update bespreken we hier enkele voorbeelden van positieverschuivingen binnen de top 10 van specifieke zoekwoorden. Deze voorbeelden komen voort uit ons positioneringsdata-archief en beslaan onder andere de gezondheidsindustrie en de tuinmeubelensector. Uit onze data-analyse blijkt dat er een correlatie bestaat tussen de March Core Update en de Medic Update; de nieuwe core update lijkt er deels op gericht te zijn de Medic Update terug te draaien. Het betreft echter slechts een deel van de veranderingen uit augustus 2018; veel websites die door de Medic Update in de organische zoekresultaten daalden, zagen geen veranderingen in positionering in maart 2019.

Zoekwoord: erwten eiwittenshakes

De grafieken in Figuur 5 en Figuur 6 tonen de positie van het bedrijf waar wij naar kijken in de organische zoekresultaten. In de eerste grafiek, welke de periode 23 juli 2018 tot 1 september 2018 weergeeft, is duidelijk het effect te zien van de Medic Update uit augustus 2018. In de tweede grafiek is te zien hoe de positioneringen van de pagina zich herstelde tussen 1 maart 2019 en 1 april 2019. Zoals in de grafiek te zien is, is de website flink gestegen op het zoekwoord “erwten eiwittenshakes” toen de March Core Update doorgevoerd werd.

Figuur 5 – Effect van de Medic Update op het zoekwoord “erwten eiwittenshakes”

Figuur 6 – Effect van de March Core Update op het zoekwoord “erwten eiwittenshakes”

Als we naar de top 10 websites kijken die op 1 maart en 1 april op dit zoekwoord geïndexeerd worden, vond er een duidelijke verschuiving plaats. Het overzicht van deze top 10’s is te zien in Tabel 3 en Tabel 4. Hierin valt op dat de relevantie van de geïndexeerde URL’s nog sterker toegenomen is; waar op 1 maart 2019 nog veel pagina’s over eiwitshakes werden geïndexeerd komen nu meer pagina’s naar voren die daadwerkelijk over erwten eiwitshakes gaan.

Tabel 3 – Top 10 organische zoekresultaten voor “erwten eiwitshakes” op 1 maart 2019

Tabel 4 – Top 10 organische zoekresultaten voor “erwten eitwitshakes” op 1 april 2019

Zoekwoord: b12 vitaminen

Eenzelfde verschuiving vond plaats voor onder andere de term “b12 vitaminen”. In de grafieken in Figuur 7 en Figuur 8 is te zien hoe de voor deze pagina geïndexeerde URL ten tijde van de Medic Update daalde in de organische zoekresultaten, maar na de core update op 12 maart 2019 van de top 10 weer verschoof naar de top 5.

Figuur 7 – Effect van de Medic Update op het zoekwoord “b12 vitaminen”

Figuur 8 – Effect van de March Core Update op het zoekwoord “b12 vitaminen”

Een vergelijking van de top 10 URL’s op 1 maart 2019 en 1 april 2019 wijst uit dat er een lichte verschuiving heeft plaatsgevonden ten gunste van de medisch-informatieve sector. De bijbehorende tabellen zijn dezelfde als die wij al eerder toonden onder de kop “Relevante content en goedgeschreven teksten” in Tabel 1 en Tabel 2.

Zoekwoord: 2e hands traplift

Een nog duidelijker voorbeeld van de impact van de March Core Update vonden wij bij het zoekwoord “2e hands traplift”. Ook hier merkten wij na de update van 12 maart 2019 een duidelijke verschuiving in de zoekresultaten, zoals te zien is in de grafiek in Figuur 9. De voor het zoekwoord ingerichte pagina van de geanalyseerde website steeg enkele plekken in de organische zoekresultaten. De positioneringsdata voor het zoekwoord “2e hands traplift” uit augustus 2018 hebben wij niet in ons archief, maar de verschuiving lijkt de trend de Medic Update te corrigeren te volgen. In Tabel 5 en Tabel 6 is vervolgens weer een vergelijking te zien van de top 10’s van 1 maart 2019 en 1 april 2019.

Figuur 9 – Effect van de March Core Update op het zoekwoord “2e hands traplift”

Tabel 5 – Top 10 organische zoekresultaten voor “2e hands traplift” op 1 maart 2019

Tabel 6 – Top 10 organische zoekresultaten voor “2e hands traplift” op 1 april 2019

Zoekwoord: tuinmeubelen

Hoewel we in de e-commerce accounts van veel accounts buiten het gezondheidsspectrum geen verandering merkten, waren er toch enkele branches die zichtbaar effect ondervonden van de March Core Update. De grafieken in Figuur 10 en Figuur 11 tonen bijvoorbeeld het effect van de updates op het zoekwoord “tuinmeubelen”; een van de meest competitieve woorden in de tuinmeubelenbranche. In de eerste grafiek is te zien hoe de indexatie van de URL na een rommelige maand juli begin augustus geheel verdwijnt en pas halverwege de maand weer terugkeert tussen positie 90 en 100. Na de March Core Update steeg de URL onmiddellijk in de organische zoekresultaten.

Figuur 10 – Effect van de Medic Update op het zoekwoord “tuinmeubelen”

Figuur 11 – Effect van de March Core Update op het zoekwoord “tuinmeubelen”

Hoewel de verschuiving in de top 10 voor het zoekwoord “tuinmeubelen” geen grote wisseling van de wacht met zich meebracht, heeft er duidelijk een herwaardering plaatsgevonden op 12 maart 2019. De resultaten hiervan zijn te zien in Tabel 7 en Tabel 8.

Tabel 7 – Top 10 organische zoekresultaten voor “tuinmeubelen” op 1 maart 2019

Tabel 8 – Top 10 organische zoekresultaten voor “tuinmeubelen” op 1 april 2019

Met welke strategie kan je beste inspelen op de March Core Update?

Schrijf relevante, informatieve content

Websites bestaan uit een geheel van allerlei soorten pagina’s. Elk type pagina heeft zijn eigen doel binnen de site, en de content moet daar ook bij aansluiten. Dit betekent dat er voor elk type pagina een andere strategie nodig is voor hoe deze ingericht moet worden. Wat voor alle pagina’s echter van belang is, is dat zij goed geschreven zijn en relevante onderwerpen aankaarten. Schrijf teksten voor mensen; niet voor crawlers. Google’s crawler is in staat natuurlijke van onnatuurlijke teksten te scheiden en zal de voorkeur geven aan natuurlijke teksten in de organische zoekresultaten. De zoekmachinegigant heeft het zich als doel gesteld gebruikers naar de meest relevante pagina’s op het internet te navigeren; dat gegeven is op zichzelf al een belangrijke duiding dat sterke, gebruikersgerichte content voorop staat.

Plaats daarom wanneer je een tekst schrijft nooit alle diensten en/of producten van een bedrijf of één pagina, maar maak voor elk onderwerp een specifieke pagina aan. Optimaliseer elke pagina voor diens eigen hoofdzoekwoord, door dit zoekwoord terug te laten komen in de paginatitel, kopteksten en aan het begin van hoofdzinnen in de bodytekst. Hou teksten scanbaar door de meest relevante informatie als eerst te vermelden en dwaal niet te veel af naar andere, voor het hoofdonderwerp van die pagina irrelevante onderwerpen. Breek teksten verder op in korte stukjes tekst en gebruik waar mogelijk is bullet points. Zowel gebruikers als zoekmachines waarderen goed uitgediepte onderwerpen met relevante content het meeste.

Voor de optimale vindbaarheid van een website dient elke pagina op die site van goede teksten voorzien te zijn. De belangrijkste (landings)pagina’s binnen de site hebben daarbij uiteraard de hoogste prioriteit. De integratie van het Panda-algoritme in het kern-algoritme van Google geeft als duidelijk signaal dat goede, kwalitatieve content als zeer belangrijk wordt ervaren voor de waardering van sites in de zoekresultaten; de Medic Update uit augustus 2018 en de March 2019 Core Update uit maart 2019 hebben dat belang nogmaals benadrukt. Het is daardoor niet alleen belangrijk dát er zoekwoorden in de tekst staan, maar ook hoe deze gebruikt worden. Er wordt steeds specifieker gekeken naar de context waarbinnen zoekwoorden gebruikt worden: het overdadig gebruik van bepaalde termen kan daarbij als “keyword spamming” worden bestempeld. Gebruik zoekwoorden en synoniemen daarom enkel op natuurlijke wijze; integreer deze in teksten, maar gebruik ze met mate.

Tips voor het schrijven van sterke webcontent

Om de content van een website goed aan te laten sluiten bij meerdere zoekscenario’s én kwalitatief sterke teksten te leveren moet rekening gehouden worden met de volgende belangrijke zaken:

 • Kwaliteit: Schrijf goed uitgewerkte teksten over het onderwerp van de pagina. Houdt dit onderwerp centraal en wijdt niet (te veel) uit over randzaken.
 • Relevantie: Alle geplaatste content moet relevant zijn aan het onderwerp van de pagina waar deze content op gepubliceerd wordt, evenals aan het thema van de website.
 • Uniekheid: Kopieer geen teksten van andere domeinen, websites van concurrenten of andere gerelateerde websites.
 • Insteek: Leg de nadruk van teksten op informeren in plaats van verkopen.
 • Publiek: Zorg ervoor dat teksten leesbaar zijn voor menselijke bezoekers; zoekmachines zullen deze content dan ook goed oppakken. Maak dus geen teksten gericht op zoekmachines, maar speel bij het schrijven in op het taalgebruik van de daadwerkelijke doelgroep van pagina’s.
 • Indeling: Schrijf volzinnen in plaats van korte, bondige zinnen; webpagina’s zijn geen social media-posts, maar belangrijke stukken content die informatie communiceren naar gebruikers en zoekmachines. Maak zinnen echter wel zo beknopt mogelijk en schrijf deze in actieve vorm om de tekst scanbaar te houden. Probeer verder minstens drie alinea’s te schrijven, met een totaal van 300 woorden als ondergrens.
 • Spreiding: Laat content niet verloren gaan door deze te verspreiden over een scala aan losstaande onderwerppagina’s; het is geen goed idee onnodig veel landingspagina’s voor websites aan te maken. Let daarnaast op dat pagina’s met unieke content altijd in de standaard structuur van een website opgenomen worden. Als menselijke bezoekers een pagina niet kunnen vinden binnen de site, dan is deze duidelijk alleen voor crawlers aangemaakt.
 • Geautomatiseerde content-stromen: Maak geen of minimaal gebruik van geautomatiseerde content-stromen; denk hierbij bijvoorbeeld aan automatische tekstvertalingen die niet geredigeerd worden. Zorg ervoor dat teksten een website altijd meerwaarde bieden; schrijf daarom zoveel mogelijk eigen teksten. 
 • Duplicate content: Ga verstandig om met duplicate content-problemen, door bijvoorbeeld het inzetten van 301-redirects, canonical verwijzingen of noindex-tags. 

Gebruik gevarieerde backlinks

De juiste linking-strategie van een website voor het opbouwen van een backlink-profiel kan sterk bijdragen aan de vindbaarheid van een site in de organische zoekresultaten. Voor zoekmachines is het een goed teken wanneer veel websites van derden met uitgaande links naar een site verwijzen: dit is een teken van vertrouwen voor de site waarnaar deze links verwijzen. Jaren geleden was het nog mogelijk om sites op te richten met als doel daarop zoveel mogelijk backlinks te plaatsen en zo snel autoriteit op te bouwen. Dat hier zoveel misbruik van is gemaakt leidde tot Google’s Penguin core update in april 2012: de zoekmachine is sites die veel onnatuurlijke links ontvangen gaan bestraffen. Het plaatsen van grote aantallen links met generieke ankerteksten wordt nu als “spam” gezien en kan leiden tot over-optimalisatie en een mogelijke penalty vanuit Google.

De March 2019 Core Update lijkt daarmee niet alleen een update van de Medic Update te zijn, maar heeft ook raakvlakken met Penguin. In het kort: honderden kleine irrelevante backlinks hebben véél minder effect op de positionering van je website dan enkele kwalitatieve voor de site relevante backlinks. Backlinks moeten relevant zijn, meerwaarde bieden en ook erg belangrijk: zij moeten in zekere zin uniek zijn.

Tips voor het gebruik van gevarieerde backlinks

Om middels backlinking op de juiste manier in te spelen op Google’s March 2019 Core Update kan je de volgende zaken in acht nemen:

 • Zorg ervoor dat de platforms waarop jouw links geplaatst worden relevant zijn voor de pagina waarnaar zij verwijzen.
 • Gebruik relevante ankerteksten en verwerk deze op natuurlijke wijze in de tekst.
 • Breng zoveel mogelijk variatie in het gebruik van de ankerteksten aan; gebruik naast “b12 supplementen” bijvoorbeeld ook “sterk je gezondheid aan met b12 supplementen” en “de beste b12-supplementen”.
 • Link voor kleine platforms nooit twee keer naar hetzelfde domein in een tekst; voor zeer grote domeinen is dit minder belangrijk.
 • Hanteer een verhouding van ongeveer 7:3 in het gebruik van respectievelijk “brand” ankerteksten en “money” ankerteksten;
 • Combineer brand en money anchors in compound ankerteksten, zoals “trapliften van Brandname.nl”.
 • Link niet met een pure brand anchor naar een deeplink;
 • Link alleen met een money anchor naar de homepage van een site als de site geen beter passende deeplink voor de anchor heeft.

Conclusie

Google’s Core Update van 12 maart 2019, ook wel bekend als de March 2019 Core Update, betrof de bijsturing van het algoritme van de zoekmachinegigant. Diverse aspecten waar Google middels de Penguin en de Medic Update al strenger over was geworden zijn aangepast, aangescherpt en, in sommige gevallen, te niet gedaan.

Met name websites binnen de gezondheidssector, welke het zwaarst getroffen waren door de Medic Update, zagen een plotselinge positieve stijging in posities. Ook de positiedata van sites uit diverse andere branches getroffen door de Medic Update stegen in de organische zoekresultaten. Uit onze data komt een correlatie naar voren tussen de kwaliteit van de content op websites en de (her)positionering van dat domein binnen de zoekresultaten. Google lijkt bij het beoordelen van websites de kwaliteit van alle pagina’s op dat domein mee te nemen als factor in de positionering van individuele pagina’s; dit betekent dat domeinen met grote aantallen “nutteloze” pagina’s (die niet voorzien zijn van sturingselementen, zoals canonicals) dalen in de organische zoekresultaten. Daarnaast lijkt het inzicht wat Google’s crawler heeft op content ook invloed op het type en de hoeveelheid zoekwoorden waarvoor pagina’s in aanmerking kan komen.

Om met succes op de March Core Update in te spelen is het daarom meer dan ooit belangrijk pagina’s in te richten voor één zoekwoordthema en daar relevante, unieke en gebruiksvriendelijke content voor te schrijven. Let er daarnaast op dat wanneer je backlinks uitzet naar een pagina je de focus legt op hoge kwaliteit platformen met inhoudelijke relevantie voor de pagina waarnaar je wilt linken. Gebruik daarvoor een variatie aan ankerteksten en vermijdt overmatig gebruik van kernzoekwoorden als ankertekst om de groei van een onnatuurlijk backlink-profiel tegen te gaan.