Google’s June 2019 Core Update en de Diversity Update: de effecten voor de Nederlandse markt

Begin juni bracht Google’s June 2019 Core Update een primeur met zich mee: de zoekmachinegigant kondigde namelijk voor het eerst in haar geschiedenis een core update van tevoren aan. De June 2019 Core Update, welke tussen 3 en 8 juni 2019 uitgerold werd, verscheen slechts drie maanden na Google’s vorige core update: in maart 2019 werd de March 2019 Core Update uitgerold. De update viel daarnaast samen met de Diversity Update; deze werd tussen 4 en 6 juni 2019 uitgerold. De updates hadden elk hun eigen doel en stonden los van elkaar wat betreft de veranderingen die zij teweegbrachten in het algoritme. Smart IM bracht beide updates in kaart, met een specifieke focus op de Nederlandse markt.

Diversity Update

Google’s spreekvoerder Danny Sullivan gaf op 6 juni 2019 een toelichting op de Diversity Update. De doelstelling van de update was het diversifiëren van de organische zoekresultaten. Dankzij de update zullen websites niet vaker dan twee keer in de topresultaten van de SERPs worden vertoond bij een bepaalde zoekopdracht. Zo zal een website die voorheen met drie URL’s of meer op dezelfde zoekresultatenpagina vertoond werd, vanaf nu nog maar maximaal twee keer vertoond worden per zoekresultatenpagina.

Opvallend is verder dat de Diversity Update geen onderscheid maakt tussen sub-domeinen en root-domeinen: de vertoning van één pagina van een hoofddomein en één pagina van een onderliggend domein wordt door de zoekmachine wanneer relevant gezien als twee vertoningen voor dezelfde site. Volgens Sullivan worden sub-domeinen wat betreft hun indexering echter nog steeds als individuele websites gezien; het gaat bij deze update puur om de opmaak van de SERPs.

Figuur 1 – Tweets via Google SearchLiaison

Een mogelijk voordeel van de update is dat websites die met veel interne concurrentie kampen nu in de SERPs wellicht beter uit de verf komen; Google zal bij elk zoekwoord aan een of twee pagina’s voorkeur moeten geven. Pagina’s die minder relevant zijn, vallen hierdoor weg uit de top van de organische zoekresultaten. De andere kant van de medaille is echter dat interne concurrentie er meer dan ooit voor zal zorgen dat niet altijd de (voor de website-eigenaar) meest relevante pagina getoond zal worden in de zoekresultaten. Dit benadrukt wederom het belang van het op de juiste manier inrichten van webpagina’s. Google moet uit de data en de content op webpagina’s direct duidelijk op kunnen maken bij welk zoekwoorden deze vertoond moeten worden. Het blijft daarom belangrijk om over een langere periode bij te houden welke URL’s met elkaar in de weg zitten.

Via Twitter gaf Sullivan verder aan dat sites na de update nog steeds meer dan twee keer vertoond kunnen worden per zoekresultatenpagina als de zoekopdracht indicatie geeft dat dat wenselijk is. Denk hierbij aan merk-gerelateerde zoekopdrachten en zoekopdrachten gecombineerd met tags zoals “wiki”, “amazon” of “bol.com”.

Diversity Update: Nederland

Hoewel uit de data van MozCast blijkt dat de impact van de Diversity Update over het algemeen marginaal is, betekent dit niet dat de update geen zware impact heeft gehad op individuele websites. Met name sites die voorheen de zoekresultaten domineerden voor bepaalde zoekwoorden zullen flink gezakt zijn in het aantal vertoningen in de SERPs.


Figuur 2 – Veranderingen in Page-1 SERP diversiteit volgens MozCast op basis van 10.000 zoekwoorden

De data van MozCast is echter weinig toereikend voor de Nederlandse markt. Daarom hebben we de data uit onze eigen database onder de loep genomen. Smart IM houdt dagelijks de positiedata voor ongeveer 150.000 Nederlandse zoekwoorden bij. Om de effecten van de Diversity Update in kaart te brengen hebben we vastgesteld hoeveel unieke domeinen in Nederland tussen 23 mei en 25 juni 2019 in de organische zoekresultaten verschenen, hoeveel er twee keer voorkwamen, hoeveel drie keer, vier keer en vijf keer of vaker. Dit hebben we gedaan op basis van een sample van (minimaal) 17.000 woorden per dag, uit verschillende branches. In Figuur 3 is het resultaat hiervan te zien voor de Top 10 van de SERPs. Wat meteen opvalt is dat op 19 juni 2019 het aantal domeinen dat twee keer vertoond wordt opeens van ongeveer 3,15% stijgt naar 8,75% en daar direct stabiliseert. Voor het zien van de veranderingen in het aantal domeinen wat vaker wordt vertoond, moeten we echter verder inzoomen.

Figuur 3 – Veranderingen in Page-1 SERP diversiteit in Nederland, op basis van (minimaal) 17.000 zoekwoorden per dag

In Figuur 4 is ingezoomd op de domeinen die twee keer of vaker werden vertoond en in Figuur 5 is verder ingezoomd op de domeinen die meer dan twee keer worden vertoond. In de grafieken is exact te zien wanneer de effecten van de update in Nederland te zien waren: dit gebeurde tussen 6 en 7 juni 2019. Het aantal domeinen wat drie keer of vaker werd weergegeven is significant minder geworden. Voorafgaand aan de update lag dit aantal op 0,5% van de domeinen; na de update was dat minder dan 0,1%. Dat komt neer op een daling van 80%.

Op 19 juni 2019 zien we vervolgens een lichte correctie van de update: er worden opeens vaker dan voorheen domeinen twee keer vertoond in de SERPs, terwijl het aantal domeinen wat drie keer of vaker werd weergegeven terug stijgt – maar niet tot dezelfde hoogte waar dit voorheen lag.

Figuur 4 – Veranderingen in Page-1 SERP diversiteit in Nederland, op basis van (minimaal) 17.000 zoekwoorden per dag

Figuur 5 – Veranderingen in Page-1 SERP diversiteit in Nederland, op basis van (minimaal) 17.000 zoekwoorden per dag

Om de update verder in kaart te brengen hebben we in Figuur 6 en Figuur 7  ook de diversiteit in de SERPs binnen de top 20 en top 50 gevisualiseerd. Hier namen wij dezelfde trends waar, al waren deze iets minder tekenend binnen de top 100 zoekresultaten.

Figuur 6 – Veranderingen in Page-1-5 SERP diversiteit in Nederland, op basis van (minimaal) 17.000 zoekwoorden per dag

Figuur 7 – Veranderingen in Page-1-10 SERP diversiteit in Nederland, op basis van (minimaal) 17.000 zoekwoorden per dag

June 2019 Core Update

De June 2019 Core Update werd door Sullivan via Search Liaison van tevoren aangekondigd. Verdere uitleg betreffend de update kwam van Google’s John Mueller. Mueller gaf aan dat de June 2019 Core Update een algemene core update betrof, welke niet gericht was op site specifieke elementen zoals laadsnelheid of content. Volgens Mueller is het daarom ook niet mogelijk om direct op de update in te spelen.

In het kort betrof de update met name een aanscherping van het algoritme betreffend het inschatten van de kwaliteit en de relevantie van websites.

Figuur 8 – Aankondiging van de June 2019 Core Update

Online bleek al snel dat diverse informatieve websites binnen de financiële en cryptogeld branches geraakt waren door de update. Cryptonieuwssite CCN.com blogde 10 juni 2019 de handdoek in de ring te gooien, nadat zij een sterke daling in de organische zoekresultaten bewerkstelligden. Hoewel diverse andere cryptonieuwssite een vergelijkbare daling zagen, leek het er op dat CCN’s blog met name als “clickbait” had gediend: 12 juni 2019 kondigde het platform aan alweer verder te gaan. Het platform, wat voor veel cryptocurrency aficionado’s een go-to was voor het laatste nieuws, werd al eerder onder de loep genomen wegens haar betwijfelwaardige en sensatiegerichte headlines.

In onze database konden wij het effect van de update op de financiële branche echter wel terugzien. Uit de Google Analytics-data van een bank bleek dat deze juist positief door de update beïnvloed was; sinds de update is het verkeer met 23,44% gestegen, zoals te zien in Figuur 8. De piek rond 17-19 juni valt daarin samen met een kleinere fluctuatie in het algoritme van Google rondom 19 juni 2019.

Figuur 9 – Aantal sessie tussen 1-6-2019 en 30-6-2019

June 2019 Core Update: Nederland

Om ook de effecten van de June 2019 Core Update voor Nederland in kaart te brengen, hebben we op basis van een sample van (minimaal) 17.000 woorden per dag uit verschillende branches vastgesteld hoe sterk de fluctuering was binnen de organische zoekresultaten in Nederland. In Figuur 10, Figuur 11 en Figuur 12 is te zien hoe sterk de posities in de Nederlandse organische zoekresultaten respectievelijk fluctueerden binnen de top 10, top 20 en top 50. De grafieken tonen de SERP-fluctuaties vanaf het begin van de update tot en met 26 juni 2019. Ten tijde van de update wisselde ongeveer 60% van alle domeinen binnen de SERPs dagelijks van positie.

Uit de data blijkt daarnaast dat ook na het uitrollen van de update Google in Nederland nog voor zwaar weer zorgde. Op 13 en 19 juni 2019 werden opnieuw (kleine) veranderingen in het algoritme doorgevoerd, welke respectievelijk veranderingen van 67,4% en 71,2% teweegbrachten. Daarna volgt een periode van relatieve rust, waarbij dagelijks slechts 50% van de domeinen in de organische zoekresultaten veranderden of van plek wisselden. Deze trend zet zich gematigd door in de top 20, zoals te zien is in Figuur 11 en in de top 50, welke te zien is in Figuur 12.

Figuur 10 – Page-1 diversiteitsfluctuering in de Nederlandse SERPs

Figuur 11 – Page-1-5 diversiteitsfluctuering in de Nederlandse SERPs

Figuur 12 Page-1-10 diversiteitsfluctuering in de Nederlandse SERPs

Binnen onze eigen database troffen wij een webwinkel aan binnen de gezondheidsmiddelenbranche die door de update getroffen werd. Het betreft een partij wiens website het zwaar te verduren heeft gehad dankzij zowel de Broad Core Algorithm Update (ook wel de “Medic Update”) als de June 2019 Core Update. Na de June 2019 Core Update zagen we bij deze partij een totale afname van 19% in vertoningen, 7% in posities en 25,6% in sessies vanuit organisch verkeer. Uiteraard spelen bij SEO altijd meerdere factoren een rol in positiestijgingen en -dalingen, maar bij deze partij vielen de verschuivingen duidelijk samen met de roll-out van de nieuwe core update.

Figuur 13 – Aantal sessies tussen 1-6-2019 en 30-6-2019

De website, welke een commerciële insteek heeft, daalde na het doorvoeren van de nieuwe core update op vrijwel alle zoekwoorden met een commerciële insteek. Enkele pagina’s met een duidelijke informatieve insteek stegen daarentegen in de zoekresultaten. Deze pagina’s stegen in de organische zoekresultaten op zoekwoorden zoals “magnesium bijwerkingen” en “werking magnesium tabletten”.


Figuur 14 – Positionering website voor het zoekwoord “teveel magnesium bijwerkingen”


Figuur 15 – Positionering website voor het zoekwoord “werking magnesium tabletten”

Andere pagina’s (met een commerciële insteek) toonden een duidelijke schommeling op informatie-gerichte zoekwoorden tijdens de roll-out periode van de June 2019 Core Update. Een voorbeeld hiervan is het zoekwoord “magnesium werking”.

Figuur 16 – Positionering website voor het zoekwoord “magnesium werking”

Het lijkt erop dat Google de relevantie van de content op de site de niet goed in weet te schatten. Binnen dezelfde branche zagen we daarnaast een stijging in posities voor grote, gevestigde merken zoals Hollandandbarrett.nl en Etos.nl. Breder gemeten blijkt uit onze data dat de update een lichte voorkeur heeft gegeven aan websites van grote merknamen. In de grafiek in Figuur 17 hebben we verschuivingen binnen de organische zoekresultaten in de gezondheidsbranche in kaart gebracht. Opvallende stijgers binnen de SERPs zijn de voorgenoemde webwinkels Hollandandbarrett.nl en Etos.nl, maar ook Voedingscentrum.nl en Da.nl. Onze data wijst uit dat Hollandandbarrett.nl een positieverbetering van 7,6% zag dankzij de update en bij 23% meer zoekwoorden vertoond werd. De grootste verliezer was bij uitstek Gezondheidsnet.nl. De site zag een daling van 49,2% in diens gemiddelde positie en werd bij 49% zoekwoorden minder geïndexeerd. Beslist.nl zag, ter vergelijking, het minste verandering: de positionering van de site werd 2,1% beter en werd bij 5,3% meer zoekwoorden vertoond.

Figuur 17 – Verschuivingen in positiedate binnen de gezondheidsbranche tussen 3 en 25 juni 2019

Websites die ten gevolge van de June 2019 Core Update gezakt zijn in de organische zoekresultaten doen er goed aan om na te gaan waarom hun platform niet langer als (heel) relevant gezien zou kunnen worden door Google. Het is en blijft zeer belangrijk middels de content op pagina’s het voor zoekmachines duidelijk te maken wat de insteek van de pagina’s is. Hou er verder rekening mee dat Google’s algoritme continue wordt aangescherpt en dat eventuele dalingen mogelijk in de nabije toekomst weer gecorrigeerd kunnen worden.