Web Analytics - Het startpunt

Gerichte acties op basis

van betrouwbare data

Het ligt voor je klaar: onze specialisten hebben een rapport opgesteld met handvatten om je Analytics op de juiste manier in te richten. De volledige implementatie van je Analytics gaat echter veel verder dan deze basisadviezen, en daarvoor kan je uiteraard op onze hulp rekenen. Wij helpen je je account in te richten zodat de voor jouw site belangrijkste statistieken betrouwbaar en juist worden weergegeven.

GEBRUIK DATA ALS STARTPUNT

Onze roadmap voor je Analyticsimplementatie

1. Het schrijven van een meetplan

Wat wil je meten en met welk doel? Samen met jou stellen onze specialisten een doordacht meetplan met KPI’s op om de juiste data op betrouwbare wijze te kunnen vergaren. Deze data vormen de basis voor het maken van gedegen beslissingen en het sturen van je campagnes.

2. Platformen inrichten

Het aanmaken van een Google Analyticsaccount is eenvoudig, maar het optimaal inrichten van accounts gaat zelden goed. Een slecht ingericht account leidt tot onbetrouwbare informatie en vertekende data. Onze specialisten zorgen ervoor dat de juiste, voor jouw website relevante gebeurtenissen worden gemeten.

3. Technische wijzigingen

Om die data te kunnen verzamelen die voor jouw website van belang is, kunnen onze specialisten specifieke technische wijzigingen doorvoeren in je Analyticsaccount. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk extra gebeurtenissen te meten door een Google Tag Manager-JavaScript-container in de broncode van je website op te nemen. Voorbeelden van zulke gebeurtenissen zijn het meten van outbound links of scroll depths, het bijhouden van downloads en het tellen van specifieke clicks.

4. Platformen koppelen

Als je gebruik maakt van meerdere online marketingplatformen, zoals Google Search Console, Google Ads en/of social mediaplatformen als Facebook, dan zorgen onze specialisten ervoor dat deze platformen gekoppeld worden aan je Analyticsaccount. Het koppelen van deze platformen zorgt ervoor dat al je data op overzichtelijke wijze op één centraal punt verzameld worden.

5. Rapportages inrichten

Als je verschillende online marketingplatformen aan je Google Analyticsaccount zijn gekoppeld en het account zo is ingesteld dat de voor jouw site belangrijke data worden verzameld en verwerkt, maken onze specialisten voor jouw KPI’s een DataStudio-dashboard en/of een aangepaste rapportage in Analytics aan. Dit biedt een duidelijk overzicht van de voor jouw site belangrijke gegevens.

6. Inspelen op de betrouwbare data

Na het instellen van je accounts en de implementatie van een overzichtelijk, op maat gemaakt dashboard, kan het sturen beginnen. Met als basis jouw persoonlijke web analyticsaccounts analyseren onze SEO-, SEA- en CRO-specialisten de vergaarde data om knelpunten aan te vliegen en kansen op groei bloot te leggen.

 

 

Analytics als basis voor strategische ontwikkeling

Analytics is een belangrijk instrument voor jou als ondernemer om te kunnen analyseren hoe verschillende online marketingkanalen bijdragen aan de zichtbaarheid van je producten en/of diensten binnen de verschillende fases van de customer journey. Zo geeft Analytics je bijvoorbeeld inzichten in hoe campagnes renderen, wat essentiële bestemmingspagina’s en uitstappagina’s zijn, welke doelen er worden behaald en waar “quick wins” snel in resultaten overgezet kunnen worden.

Implementatie en inrichting

Aan de basis van het nemen van doordachte beslissingen ligt betrouwbare informatie. Het is daarom van belang je Google Analyticsaccount meteen goed in te stellen. Op basis van een met jou samengesteld meetplan kunnen onze specialisten je account zo instellen dat de voor jouw website meest relevante en accurate data naar voren komt. Door overzicht in je data te creëren leggen zij zo kansen voor groei bloot en weten ze eventuele problemen snel aan te schieten.

INZICHT IN JE ANALYTICS

O.a. de volgende kanalen gebruiken onze specialisten

Google Analytics uitbesteden?

Voor het optimaal verzamelen & sturen op betrouwbare data

Wacht niet langer