Een stijging van 45% in organic revenue

Lobbes is één van Nederlands grootste online speelgoedwinkels. Met een assortiment dat zich richt op “spelen, genieten & ontwikkelen” zijn ze 25 jaar geleden begonnen met Speelgoedwinkel Lobbes. Met ondertussen meer dan 80 mensen doen zij elke dag hun best om hun klanten te verwonderen.

Uitdaging
Lobbes.nl was online nog vrij onbekend. Het doel was middels deze campagne de online positionering van Lobbes binnen organic search te verbeteren. Dit was een campagne die een grote uitdaging vormde, vooral omdat Lobbes.nl te maken heeft met grote concurrenten zoals Bol.com, Bart Smit & Intertoys.

Oplossingen
Bij aanvang van de samenwerking heeft Smart Internet Media een uitgebreid marktonderzoek gedaan onder meer dan 2.500 relevante zoekwoorden. Ook is er concreet gekeken naar ROI, door concreet in kaart te brengen wat het rendement was uit de meest belangrijke SEA-campagnes en hier een eerste focus op te leggen.

Vervolgens is er binnen Lobbes.nl een dynamische footer ontwikkeld, die zich aanpast aan de categorie waar de bezoeker zich bevindt. Door dit te doen werd de interne linkwaarde optimaal verdeeld binnen de belangrijkste pagina’s van Lobbes.nl. Ook is er naast deze concrete on page oplossingen gewerkt aan het creëren van creatieve content en het versterken van het backlinkprofiel.

Resultaat
Door middel van bovenstaande inspanningen, heeft Smart Internet Media samen met Lobbes meer dan 50% extra trafficstijging weten te realiseren binnen een jaar tijd. Deze trafficgroei heeft meer dan 45% extra omzet opgeleverd.

De middelen die wij hebben ingezet

Search Engine Optimization

Ook net als Lobbes meer converterende bezoekers uit organisch verkeer? Neem gerust contact met ons op.